informacijske i komunikacijske usluge

Novosti - Potpisan ugovor s Fakultetom elektrotehnike i racunarstva

Dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba  prof. dr. sc. Vedran Mornar  i direktor Monting-I d.o.o. iz Zagreb  Jurica Carić potpisali su u Zagrebu, 4. Svibnja, 2007.  ugovor o  zajedničkom istraživanju i razvoju na projektu PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE PROLAZNIM I SLOBODNO KREIRANIM SADRŽAJEM ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE S DODANOM VRIJEDNOŠČU.

Ciljevi projekta su:
  • Razviti kompetitivnu platformu za definiranu nišu (prolazni sadržaj, slobodan tekst) telekomunikacijskih usluga s dodanom vrijednošću sa jasnom diferencijacijom u odnosu na danas prisutna rješenja u svijetu tako što će nadopuniti dosad razvijenu funkcionalnost Platforme v.1.0 u vlasništvu Monting-I sa novim funkcijama.  
  • Pripremiti organizacijske i stručne pretpostavke za djelovanje u poduzetničkom okruženju komercijalizacijom rezultata istraživanja i na način da osiguraju referencu na tržištu RH kao pripremu za nastup na globalnom tržištu.

Organizacija projekta:
a) Upravljačka grupa:

  • prof. dr. sc. Dragan Jevtić, FER, voditelj,
  • prof. dr. sc. Ignac Lovrek, FER, član,
  • doc.dr. sc. Željka Car, FER, član,
  • mr. sc. Ozren Labor, Monting-I, član,
  • prof.dr. sc. Antun Carić, HAT, član.  

b) Voditelj projekata:
  • prof. dr. sc. Dragan Jevtić, FER, voditelj projekta,
  • mr.sc. Ozren Labor, Monting-I, zamjenik voditelja.


Natrag

Design: Free Templates