informacijske i komunikacijske usluge

Novosti - Podnesen zahtjev za novi patent

Monting-I je u suradnji s DIDAK PATENT dana 27.06.2008. podnio prijavu patenta Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske pod brojem i nazivom "P20080303A: UREĐAJ I POSTUPAK ZA PREPOZNAVANJE RIJEČI I FRAZA TE NJIHOVOG ZNAČENJA IZ SLOBODNOG TEKSTA U OBLIKU ELEKTRONIČKOG SADRŽAJA".
Ovo je drugi patent iz područja interesa Monting-I. Naime, Monting-I je nosilac ranije prijavljenog patenta "P20051008A: UREĐAJ I POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE PROLAZNIM I SLOBODNO KREIRANIM SADRŽAJEM ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE SA DODANOM VRIJEDNOŠĆU“.  


Natrag

Design: Free Templates